Close

Услуги

Местопребиваване

Местопребиваване и управление на фирменото счетоводство, съдействие при откриване и прехвърляне на седалището на фирмата в чужбина, помощ в банките, секретарски услуги

Маркетинг

Анализи, проучвания и планирания на правилна маркетингова стратегия за привличане на нови чуждестранни клиенти.

Публикуване

Създаване, превод и оптимизация на целия технически и рекламен материал, включително тяхното оповестяване.

Логистика

Доставка на всякакви стоки и свързаното с тях съхранение и доставка, с депозити за управление на всякакви критични въпроси

Автомобилни практики

Практики за издаване и управление на лицензи за транспорт на трети лица, управление на автомобилния парк, управление на фирми под наем.

Интегрирана инженерия

Проектиране на управление на технологични структури и инсталации

Недвижими имоти

Брокерски услуги с недвижими имоти за бизнеса и семейството

Туризъм

Териториално насърчаване на развитието на местните реалности

Околна среда

Посредничество, изграждане и управление на технологични системи, свързани с опазване на околната среда и оптимизиране на оползотворяването на отпадъците.

Европейски фондове

Участие в общностни инвестиционни програми. Както във вътрешни, така и в източноевропейски страни